ตราเพชรมอบผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างเพื่อประโยชน์ของชุมชน

นายไมตรี ถาวรอธิวาสน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) หรือ DRT มอบผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง ‘ตราเพชร’ และสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ ป้อมตรวจการ จุดพักรถและโรงจอดรถ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนในท้องถิ่น โดยมี นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ นายอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และคณะผู้บริหารส่วนท้องถิ่น เป็นตัวแทนรับมอบ


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment