สรรพสามิตร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิตร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563 เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มอบให้หน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูหน่วยงานที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จ มีความเป็นเลิศ แห่งหน่วยงานภาครัฐโดย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และ ประธาน ก.พ.ร. เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ชั้น 1 อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment