เทสโก้ โลตัส จับมือ กรมปศุสัตว์ แนะผู้บริโภคมองหาตรา “ปศุสัตว์ OK”

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และ นางสาว พรเพ็ญ นาถพิริยรัตน์ รองประธานกรรมการฝ่ายกำกับดูแล พร้อมทีมผู้บริหารของเทสโก้ โลตัส ร่วมเปิดตัวเนื้อหมู เนื้อไก่ และไข่ไก่ แบรนด์เทสโก้ ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK” ณ เทสโก้ โลตัส สาขา สุขุมวิท 50 โดยเทสโก้ โลตัส เป็นห้างค้าปลีกรายแรกที่ได้รับตราสัญลักษณ์ครบทุกสาขาและศูนย์กระจายสินค้าทั่วประเทศ และได้รับอนุญาตให้มีตราสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK” บนบรรจุภัณฑ์เนื้อหมู เนื้อไก่ และไข่ไก่ แบรนด์เทสโก้ทุกรายการ ตอบโจทย์ลูกค้ายุคปัจจุบันท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่สร้างความกังวลด้านสุขภาพ และความปลอดภัยต่อผู้บริโภค อีกทั้งพฤติกรรมการปรุงอาหารรับประทานเองในบ้านมากยิ่งขึ้น

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า กรมปศุสัตว์ ให้ความสำคัญกับมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์และความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2543 ครอบคลุมตั้งแต่ระบบการเลี้ยงสัตว์ (ฟาร์มมาตรฐาน GAP) และได้ขยายงานด้านมาตรฐานสินค้าในส่วนของโรงงานผลิตและแปรรูปสินค้าปศุสัตว์อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจากสินค้าปศุสัตว์ เนื้อหมู สัตว์ และไข่สด ถือเป็นแหล่งโปรตีนที่สำคัญของผู้บริโภค จึงต้องให้ความสำคัญในกระบวนการผลิต เพื่อให้ได้สินค้าปศุสัตว์ ที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

กรมปศุสัตว์ให้การรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ตามโครงการปศุสัตว์ OK เพื่อสร้างความเชื่อมั่นกับผู้บริโภค และส่งเสริมให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์ที่ปลอดภัย โดยสถานที่จำหน่ายที่จะเข้าร่วมโครงการฯ ต้องผ่านหลักเกณฑ์ 4 ข้อ ได้แก่ สินค้าที่นำมาขายต้องมาจากฟาร์มมาตรฐาน (GAP) เชือดจากโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาต หรือผลิตจากสถานที่รวบรวมไข่ที่ได้รับการรับรอง จำหน่ายในสถานที่จำหน่ายที่สะอาดถูกสุขลักษณะ และต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของสินค้าได้

ปัจจุบันโครงการปศุสัตว์ OK ให้การรับรองสินค้า 7 ชนิด ได้แก่ เนื้อไก่ เนื้อหมู เนื้อเป็ด เนื้อโค ไข่ไก่สด ไข่เป็ดสด และไข่นกกระทาสด และมีสถานที่จำหน่ายเข้าร่วมโครงการปศุสัตว์ OK แล้วทั้งสิ้นกว่า 7,000 แห่งทั่วประเทศ ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัด ซึ่งมีทั้งสถานที่จำหน่ายทั่วไป ในตลาดสด และสถานที่จำหน่ายในห้างสรรพสินค้า Modern trade โดยสถานที่จำหน่ายที่ผ่านการรับรองภายใต้โครงการฯ จะได้รับใบประกาศและป้ายสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK” ไว้แสดง ณ จุดจำหน่าย ซึ่งทำให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในการเลือกซื้อสินค้าจากสถานที่จำหน่ายนั้น ๆ ว่ามีคุณภาพ ปลอดภัย และผ่านการตรวจสอบรับรองจากกรมปศุสัตว์

นางสาวสลิลลา สีหพันธุ์ ประธานกรรมการฝ่ายกิจการบรรษัท เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า เทสโก้ โลตัส เป็นค้าปลีกรายแรกที่ได้รับการรับรองตราสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK” ครบทุกสาขาและศูนย์กระจายสินค้าทั่วประเทศ และในวันนี้ เรามีความยินดี ที่เนื้อหมู เนื้อไก่ และไข่ไก่ ภายใต้แบรนด์เทสโก้ ได้รับตราสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK” บนบรรจุภัณฑ์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อเนื้อสัตว์และไข่ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้อย่างสะดวกและมั่นใจสำหรับเนื้อหมูและเนื้อไก่ของเรา ผลิตจากฟาร์มมาตรฐาน GAP ตัดแต่งและบรรจุในโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย สามารถตรวจสอบย้อนกลับที่มาของกระบวนการผลิตได้ ปลอดภัยจากยาและสารตกค้าง ในส่วนของไข่ไก่ ผลิตจากฟาร์มมาตรฐาน GAP เช่นกัน รวบรวมในสถานที่ที่ขึ้นบัญชีกับกรมปศุสัตว์ ตรวจสอบย้อนกลับที่มาได้ และผ่านการตรวจสอบยาปฏิชีวนะตกค้าง ทำให้ลูกค้าเทสโก้ โลตัส มั่นใจได้ว่าเนื้อหมู เนื้อไก่ และไข่ไก่ แบรนด์เทสโก้ทุกรายการ สด สะอาด และปลอดภัยอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และโรคอื่นๆ ที่พบในปศุสัตว์ ที่ทำให้ผู้บริโภคมีความกังวลและตื่นตัวเรื่องความปลอดภัยของอาหาร แหล่งที่มา การปนเปื้อน และสุขอนามัย


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment