สรรพากรเตือนค้าออนไลน์ยอดขายปังแล้ว อย่าลืมยื่นแบบแสดงภาษีภ.ง.ด.94

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า นับแต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) พบว่าคนไทยนิยมซื้อสินค้าทางแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ เพิ่มขึ้นกว่า 478% เนื่องจากมีการซื้อที่ง่าย สะดวกสบาย มีโปรโมชั่นที่ถูกใจ และราคาถูก สร้างยอดขายให้กับผู้ประกอบธุรกิจออนไลน์เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด ประกอบกับปัจจุบันกรมสรรพากรได้นำระบบ Data Analytics มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบธุรกิจออนไลน์ จึงขอแนะนำให้ผู้ประกอบธุรกิจออนไลน์ทั้งรายใหม่และรายเดิม นำรายได้ จากการประกอบธุรกิจ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2563 ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.94) ให้ถูกต้องครบถ้วนตามสภาพความเป็นจริงของธุรกิจ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา หรือยื่นผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต ที่ www.rd.go.th ได้ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2563

โฆษกกรมสรรพากร กล่าวเพิ่มเติมว่า “สำหรับผู้ประกอบธุรกิจออนไลน์ หรือผู้ที่กำลังเริ่มต้นทำธุรกิจขอแนะนำให้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับภาษีอากรรวมทั้งใช้ช่องทางการยื่นแบบและชำระภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Filing ได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th ซึ่งจะได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น”

สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161 หรือที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment